ဗီယက္နမ္ - ဟႏြိဳင္း - ဟာေလာင္း

app_admin's picture


 

ဗီယက္နမ္ ~ ဟႏြိဳင္း ~ ဟာေလာင္း (၃ညအိပ္ ၄ရက္ခရီးစဥ္)

Day 01: ရန္ကုန္ ~ ဟႏိြဳင္း

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ Terminal 1 မွ ခရီးသြားအုပ္စုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္အတူ Vietnam Airline ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ျဖင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ႏြိဳင္ေဘးအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္သုိ႔ ပ်ံသန္းေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေလဆိပ္သုိ႔ေရာက္ရွိပါက ေဒသဆုိင္ရာဧည့္လမ္းညႊန္မွ လာေရာက္ၾကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္၍ ဟုိတယ္သုိ႔ပုိ႔ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ဟုိတယ္သုိ႔ ေရာက္ရွိပါက Check – in ဝင္ေရာက္ကာ ခရီးပန္းခဲ့သမွ်အတြက္ တစ္ညတာအိပ္စက္အနားယူမည္ျဖစ္ပါသည္။

Day 02: ဟႏြိဳင္း ~ ဟေလာင္းပင္လယ္ေအာ္                                                             (မနက္စာ၊ ေန႔လည္စာ၊ ညစာ)

ဟုိတယ္တြင္နံနက္စာသုံးေဆာင္ျပီးပါက ဟႏြိဳင္းျမိဳ႕၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၁၈၀ ကီလုိမီတာအကြာတြင္တည္ရွိေသာ ဟေလာင္းပင္လယ္ေအာ္ (Ha Long Bay) ထြက္ခြာလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသုိ႔သြားရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ စိမ္းစုိေနေသာ စုိက္ခင္းမ်ားက စိတ္ကုိလန္းဆန္းေစျပီး ဗီယက္နမ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားမူမ်ားကုိလည္း ေတြ႔ျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းရွိ UNESCO Heritage မွ main attractions တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဟေလာင္းပင္လယ္ေအာ္အတြင္း သဘာဝအတုိင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ား၊ ေက်ာက္ဆက္ပန္းဆြဲမ်ား၏ အလွကုိ ၾကည့္ရႈ႕ခံစားႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေန႔လည္စာကုိ ပင္လယ္စာျဖင့္ သေဘၤာၾကီးေပၚတြင္ ၄နာရီၾကာ စီးကာသဘာဝရႈ႕ခင္းမ်ားကုိ ခံစားရင္းသုံးေဆာင္ၾကပါမည္။ ထုိ႔ေနာက္ဆက္လက္၍ သိမ္ေခ်ာင္ဂူ (Thein Cung Cave)သုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာၾကပါမည္။ ဆက္လက္၍ ကၽြန္းငယ္ေလးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ Dog Islet, Sails Islet ႏွင့္ Ga Choi Stone

မ်ားကုိ လွည့္ပတ္ေလ့လာရင္း အမွတ္တရဓာတ္ပုံမ်ာူရုိက္ကူးၾကပါမည္။ ညစာကုိ ေဒသဆိုင္ရာစားေသာက္ဆုိင္တြင္ အရသာရွိစြာ သုံးေဆာင္ၾကပါမည္။ ညစာသုံးေဆာင္ျပီးပါက အလြန္စည္ကားလွေသာ ဟေလာင္းညေစ်းသုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ကာ ေသတၱာမ်ား၊ သစ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အဆင္တန္ဆာမ်ား၊ အဝတ္အထည္မ်ား၊ ရက္ထည္မ်ား၊ ယြန္းထည္မ်ား၊ outdoor karaoke bars မ်ားႏွင့္ Super Market မ်ားသုိ႔ လည္ပတ္ၾကပါမည္။ ထုိ႔ေနာက္ မိမိတည္းခုိမည့္ ဇိမ္ခံသေဘၤာၾကီးေပၚသုိ႔ ျပန္လည္၍ အိပ္စက္အနားယူၾကပါမည္။

Day 03: ဟေလာင္းပင္လယ္ေအာ္ ~ ဟႏြိဳင္း ~ WATER PUPPET SHOW  (မနက္စာ၊ ေန႔လည္စာ၊ ညစာ)

ဟုိတယ္တြင္နံနက္စာ သုံးေဆာင္ျပီးပါက ဟႏြိဳင္းျမဳိ႕သုိ႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာပါမည္။ လမ္းခရီးတြင္ Dong Trieu Ceramics Village သုိ႔ ဝင္ေရာက္ကာ ေက်းလက္ေဒသ၏ ဓေလ့စရုိက္မ်ားႏွင့္ သဘာဝရႈ႕ေမွ်ာ္ခင္းမ်ားျဖင့္ အလွဓာတ္ပုံမ်ား ရုိက္ကူး ၾကပါမည္။ ေန႔လည္စာကုိ ေဒသဆုိင္ရာစားေသာက္ဆုိင္တြင္ အရသာရွိစြာ သုံးေဆာင္ၾကပါမည္။ ေန႔လည္စာသုံးေဆာင္ျပီးပါက ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေစ်းဝယ္ႏုိင္ရန္ Aeon Mall ႏွင့္ Old Quarter သုိ႔ပုိ႔ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ဗီယက္နမ္ရုိးရာ ဂီတ၊ သီခ်င္းႏွင့္ ဇာတ္ရုပ္မ်ားကုိ ေဖ်ာ္ေျဖမည့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ Water Puppet Show ကုိၾကည့္ရႈ႕ခံစားၾကပါမည္။ ညစာကုိ ေဒသဆုိင္ရာ စားေသာက္ဆုိင္တြင္ အရသာရွိစြာ သုံးေဆာင္ၾကပါမည္။ ညစာသုံးေဆာင္ျပီးပါက ဟႏြိဳင္းရွိ ဟုိတယ္တြင္ တစ္ေန႔တာပင္ပန္းသမွ်ကုိ ေအးခ်မ္းစြာ အိပ္စက္အနားယူၾကပါမည္။

Day 04: ဟႏိြဳင္း ~ ရန္ကုန္                                                                              (မနက္စာ၊ ဘူေဖးေန႔လည္စာ)

ဟုိတယ္တြင္ နံနက္စာသုံးေဆာင္ျပီးပါက ဟႏိြဳင္းျမိဳ႕ကုိ လွည့္ပတ္ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ စတင္ၾကပါမည္။ ေရွးဦးစြာ Ba Dinh Square ႏွင့္အတူ Hochiminh Mousoleum သုိ႔လွည့္ပတ္ ၾကည့္ရႈ႕ျပီးေနာက္ တုိင္တစ္လုံးဘုရားေက်ာင္း One Pillar Pagoda သုိ႔သြားေရာက္ ေလ့လာၾကပါမည္။ ဆက္လက္၍ Temple of Literature, Hoan Kiem Lake, The Huc Bridge and Ngoc Son Temple စသည့္ ေနရာမ်ားကုိ လွည့္ပတ္ၾကည့္ရႈ႕ၾကပါမည္။ ေန႔လည္စာကုိ Sen Tay Ho Restaurant

တြင္ Buffet ျဖင့္ သုံးေဆာင္ၾကပါမည္။ ေန႔လည္စာသုံးေဆာင္ျပီးပါက Noi Bai အျပည္ျပည္ဆုိင္သုိ႔ ထြက္ခြာလာျပီး Vietnam Airlines ျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သုိ႔ ပ်ံသန္းေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ခရီးစဥ္တြင္ပါဝင္ေသာဝန္ေဆာင္မူမ်ား

 • ရန္ကုန္~ ဗီယက္နမ္~ ရန္ကုန္ အသြားအျပန္ေလယာဥ္လက္မွတ္

 • ၃ညတာ ၾကယ္သုံးပြင့္ဟုိတယ္တြင္ တည္းခုိခမ်ား

 • ခရီးစဥ္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ မနက္စာ၊ ေန႔လည္စာ၊ ညစာ အစီအစဥ္

 • ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လည္ပတ္ႏုိင္ရန္ Air-con ကားမ်ား

 • ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ခရီးစဥ္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္

 • ေဒသခံ အဂၤလိပ္စကားေျပာဧည့္လမ္းညႊန္

 • ဝင္ေၾကးမ်ား

 • ေန႔စဥ္ တစ္ေန႔လွ်င္ေရသန္႔တစ္ဘူးႏႈန္း

 • ခရီးသြားအာမခံ

ခရီးစဥ္တြင္မပါေသာဝန္ေဆာင္မူမ်ား

 • ခရီးစဥ္တြင္ မေဖာ္ျပထားေသာ အစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား

 • ဟုိတယ္တြင္ Mini Bar အသုံးျပဳခမ်ား

 • ခရီးစဥ္တြင္ မပါဝင္ေသာ ေနရာမ်ားသုိ႔ လည္ပတ္ျခင္း

 • သက္မွတ္အေလးခ်ိန္ထက္ ပုိ၍သယ္ေဆာင္ေသာ ဝန္ပုိခမ်ား

Days: 
၃ညအိပ္ ၄ရက္ခရီးစဥ္
Image: 

Address

3rd  floor, Cooperative Business Centre,
Corner of Sayarsan Road & New University Avenue Road , Bahan Township, Yangon, Myanmar.

Phone Fax

(+95-1) 401480~3, 401485-7 ,545008 Ext: 3100 - 3109  Fax:3109

Email


Welcome To 

KMA Travels & Tours © 2013 KMA Travels & Tours. All Rights Reserved.
Powered by : Green Web Creations & IT Solutions
Go to top